Официални правила на промоция „Footness в крак с лятото“ за периода 05 юни – 31 юли 2019 г.

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията се организира и провежда от „ЛАВЕНА“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, 9700 ПК 114, Индустриален квартал, с ЕИК 837066835, електронна поща: office@lavena.bg, телефон за контакт: 054/ 850 138 наричано по-долу, за краткост „Организатор”.

ЧАСТ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията  се организира и провежда на територията на Република България в избрани градове и търговски обекти, посочени по – долу.

ЧАСТ 3. СЪЩНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА И ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ
За участие в Промоцията е необходимо:
3.1.   Участникът да закупи един продукт FOOTNESS по времето на провеждане на Промоцията в съответния търговски обект, участник в Промоцията. Продуктите, които участват в Промоцията са:
Footness омекотяващ део крем, 75 мл, Footness ексфолиант за крака 75 мл, Footness балсам за пети 75 мл, Footness охлаждащ гел 75 мл, Footness крем за напукани пети 50 мл, Footness крем при груба кожа и мазоли 30 мл, Footness део спрей за крака 125 мл, Footness освежаващ спрей за обувки и крака 125 мл.
3.2. Участникът да поиска своята скреч – карта от промотъра FOOTNESS или на касата в обекта, участващ в Промоцията и в който се закупуват продуктите по т. 3.1.
3.3. Участникът да изтърка на място скреч – картата и в случай, че тя е печеливша, да се предостави на промотъра или касиера, за да се получи наградата.
3.4. Скреч – картите са:
Печеливши с надпис: „Печелиш сребърна гривна“ или „Печелиш лак за нокти Essence“.
Непечеливши с надпис „Опитай отново“.
3.5. Наградите се получават само в момента на закупуване на продуктите и изтриване на скреч – картата на място при/от промотъра или на касата в съответния търговски обект, ако последната е печеливша.

ЧАСТ 4. ПЕРИОД И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ
4.1. Активен период на Промоцията е от 15.06.2019 г до 31.07.2019 г или до изчерпване на количествата на скреч – картите или наградите.
4.2 Промоцията ще бъде проведена в следните търговски обекти:
1. СОФАРМАСИ,БУРГАС,УЛ. АЛЕКСАНДРОВСКА 53/СОФАРМАСИ БУРГАС АЛЕКСАНДРОВСКА
2. СОФАРМАСИ,БУРГАС,БУЛ.ДЕМОКРАЦИЯ 104/СОФАРМАСИ БУРГАС ДЕМОКРАЦИЯ
3. АСКЛЕПИЙ,ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ул.Оборище №18
4. АСКЛЕПИЙ,ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ул. Васил Левски N14 Б
5. СОФАРМАСИ,ПЛОВДИВ,БУЛ. 6-ТИ СЕПТЕМВРИ 104,/СОФАРМАСИ 6-ТИ СЕПТЕМВРИ
6. СОФАРМАСИ,ПЛОВДИВ,БУЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ №3/АПТЕКА НОВОТЕЛ
7. АПТЕКИ ЗАПАД,ПЛОВДИВ,ЖК ТРАКИЯ, 5-ТО ДКЦ /АПТЕКА ЗАПАД
8. АПТЕКИ ЗАПАД,ПЛОВДИВ,УЛ. ГОНДА ВОДА, ТРИУМФ 3
9. АПТЕКИ ЗАПАД,ПЛОВДИВ,БУЛ. РУСКИ №80
10. АПТЕКИ ЗАПАД,ПЛОВДИВ,УЛ.ЙОРДАН ГАВАЗОВ №23
11. АПТЕКИ ЗАПАД,ПЛОВДИВ,УЛ. ХРИСТО Г. ДАНОВ 2
12. СОФАРМАСИ,СОФИЯ,Р-Н ВИТОША, В.З. МАЛИНОВА ДОЛИНА БУНКЕРА, УЛ. ДОНКА УШЛИНОВА 2/ГАРИТИДЖ
13. СОФАРМАСИ,СОФИЯ,КВ.БЕЛИ БРЕЗИ ,БЛ. 29 бивш магазин Пикадили/АПТЕКА БЕЛИ БРЕЗИ
14. СОФАРМАСИ,СОФИЯ,ЖК.СВЕТА ТРОИЦА,УЛ.РУЖА 1/СОФАРМАСИ ТРЕТА ГРАДСКА
15. СОФАРМАСИ,СОФИЯ,БУЛ. ЛОМСКО ШОСЕ 34 /СОФАРМАСИ ЛОМСКО ШОСЕ/
16. СОФАРМАСИ,СОФИЯ,БУЛ. МОНТЕВИДЕО 37/СОФАРМАСИ ОВЧА КУПЕЛ
17. СОФАРМАСИ,СОФИЯ,ЖК МЛАДОСТ 3, БЛ. 314,ЕТ.1/СОФАРМАСИ МЛАДОСТ 3
18. СОФАРМАСИ,СОФИЯ,БУЛ. ВИТОША №60/ СОФАРМАСИ ВИТОША
19. РЕМЕДИУМ,СОФИЯ,УЛ. БОРИС ХРИСТОВ №2А,АПТЕКА РЕМЕДИУМ 10
20. РЕМЕДИУМ,СОФИЯ,УЛ. ГРАФ ИГНАТИЕВ 40, РЕМЕДИУМ 8
21. РЕМЕДИУМ, СОФИЯ, ул.Ив.Шишман №17;Ремедиум 2
22. РЕМЕДИУМ, СОФИЯ, ул.Гео Милев;бл.34;Ремедиум 7
23. РЕМЕДИУМ,СОФИЯ,УЛ. ДЕНКОГЛУ № 34;Ремедиум 4

ЧАСТ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
5.1. Промоцията е валидна за всички физически лица, навършили 18 години. Участието в Промоцията е доброволно и може да бъда извършвано неограничен брой пъти.
5.2. В Промоцията нямат право да участват служителите на ЛАВЕНА АД, както и членовете на техните семейства.
5.3. В случай, че Организаторът открие или установи нередовен участник по реда на 5.1 и 5.2., то той има право да анулира получената от него награда.

ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
6.1. Наградите, които ще бъдат раздавани по време на Промоцията са следните:
Лак за Essence в цвят по избор –700( седемстотин) бр.
Сребърна гривна за глезен –40 ( четиридесет) бр.
6.2. Наградите са разпределени по търговски обекти според очакваните прогнозни продажби.
6.3. Не се допуска размяна на награда срещу пари и паричен еквивалент.
6.4. Наградите са илюстративни и могат да се различават от реалните.

ЧАСТ 7. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА
7.1 Организаторът има право да прекрати Промоцията по всяко време в случай на злоупотреби, нарушение на настоящите Официални правила или законодателството на Република България, както и при настъпване на форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и Организаторът не носи каквато и да била отговорност за вреди, претърпени от участниците или трети лица, поради прекратяване на Промоцията.
7.2. Организаторът уведомява Потребителите по подходящ начин за прекратяването.

ЧАСТ 8. ОТГОВОРНОСТ И РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
8.1. Организаторът не носи отговорност пред участниците, включително за предоставяне на награди, както и в случай на предоставяне от страна на участник на скреч – карта с нарушена/повредена цялост, например скъсана, много зацапана и нечетлива скреч – карта не получава наградата, изписана на нея.
8.2. Организаторът не носи отговорност, в случай че участниците са възпрепятствани да вземат своите награди. Всички претенции за награди, предявени след напускане на търговския обект, респективно след крайната дата на Промоцията, са невалидни.
8.3. Всеки спор между Организатора и участниците в Промоцията се решава добросъвестно и по взаимно съгласие. При невъзможност за постигане на такова спорът се решава от компетентните институции и/или съдилища в Република България.

ЧАСТ 9. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
9.1. Участниците в Промоцията приемат и се задължават да спазват настоящите Официални правила, достъпни за тях във всеки търговски обект, в който се провежда Промоцията, както и на: www.footness-cosmetics.com/promo, за срока на нейната валидност.
9.2. Организаторът има право по всяко време да измени и допълни настоящите Официални правила. Всички изменения и допълнения влизат в сила от момента на предоставянето им във всеки търговски обект, в който се провежда Промоцията.
9.3. Участието в Промоцията не е свързано с обработване на лични данни.